DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Sport

            Boks boýunça welaýatyň açyk birinjiligi geçirildi
     Daşoguz şäherindäki Olimpiýa ätiýaçlyk sport mekdebinde boks boýunça  Daşoguz welaýatynyň açyk birinjiligi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden ýaş aýratynlyklary boýunça jemi 150-den gowrak türgen gatnaşdy. Çekeleşikli geçen bäsleşigiň netijesine görä, 2010-2011-nji ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda Serdar Hudaýarow, Ýunus Ýusupow, Elnur Karimow, Sanjar Berdiýew, Rasul Hudaýbergenow, 2008-2009-njy ýyllarda doglanlaryň arasynda Timur Tasurow, Muhammet Nazarow, Dawut Halmämmedow, 2006-2007-nji ýyllarda doglanlaryň arasynda Nurmyrat Saparow, Aziz Kultaýew, Daýanç Durdynepesow, 2004-2005-nji ýyllarda doglanlaryň arasynda Alişer Orazbaýew, Nadir Ysmailow, Rasul Rajapow dagy öz agram derejelerinde birinji orunlara mynasyp boldular. Ýaryşyň ýeňijileri welaýatyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Hormat hatlary, medallary bilen sylaglanyldy.